27
Απρ
2018
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1417

Οικ.11836/17-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , και Οικονομικών : «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 , του ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων» , (ΦΕΚ Β΄ 1417/25-4-2018) ,