Δήμος Θερμαΐκού

image
Δήμαρχος: ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληθυσμός: 37.126

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ