Δήμος Ηράκλειας

image
Δήμαρχος: ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληθυσμός: 22.695

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ