Δήμος Σιθωνίας

image
Δήμαρχος: ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ (ΠΑΡΗΣ)
Πληθυσμός: 11.798

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΗΤΗ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΟΡΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ