30
Μαρ
2018
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ .

1157-2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών 56124/2056/14-3-2018 : «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις» , (ΦΕΚ Β΄ 1157/29-3-2018)