29
Απρ
2020
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ , ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

557/2020

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή , αυτοστέγαση , αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» , (ΦΕΚ Β΄ 1577/24-04-2020)

Β1577-20.pdf