29
Απρ
2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

555/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27283/28-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1628/28-04-2020)

Β1628-20.pdf