27
Μαρ
2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

438/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.21159/15-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας , Υγείας , και Δικαιοσύνης : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1074/27-03-2020)

Β1074-20.pdf