23
Μαρ
2020
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

417/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 986/22-03-2020)

Β986-20.pdf