20
Μαρ
2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

405/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/19-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων , άμισθων υποθηκοφυλακείων , των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου , Κω – Λέρου , των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά , Θεσσαλονίκης , καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , στο σύνολο της Επικράτειας , για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 936/19-03-2020)

Β936-20.pdf