02
Σεπ
2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ 3-9-19 ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ.

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 5/2019.
 2. Σχέδιο Τροποποίησης ΠΔ 75/2011 (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας).
 3. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Αποχέτευση πόλης Ηράκλειας», συνολικού ποσού 6.690.393,55 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης 140.400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) της ΔΕΥΑ Ηράκλειας. (έγκριση)
 4. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Π.Ο. 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας – Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται με την Ε.Π.Ο. 5, του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.585.000,00 (με ΦΠΑ 24%). (έγκριση)
 5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (9/9/2019).
 6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών ΠΕ Σερρών.
 7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ)» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (26/8/2019).
 8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (10/9/2019).
 9. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Ετήσια Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (5/9/19)
 10. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Eτήσια Τακτική Γ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (9/9/19)
 11. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΑΝΚΙ Α.Ε. και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ.
 12. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 1η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, Ν.3463/2006.
 13. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.