04
Φεβ
2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΚΜ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 στις 13.00 μ.μ

 

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σε εφαρμογή του νόμου 4270/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

 

 

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της, 26ης Οκτωβρίου 43.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), μετά την απόφαση που υπέγραψε στις 21 Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθεί το θέμα, ενώ το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ θα κληθεί να λάβει σχετική απόφαση, προσδιορίζοντας παράλληλα τις ενέργειες του,  μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24.1.19 (ΦΕΚ Β’ 194).

Ακόμη το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ  θα κληθεί να ορίσει εκπροσώπους σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.

Ημερήσια Διάταξη

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 1/2019.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24.1.19 (ΦΕΚ Β’ 194) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.
  3. Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8β, ββ του Ν. 4412/16.
  4. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών των δημοσίων έργων του Α.Π.Θ. για το έτος 2019.
  5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργου «Αποκατάσταση καταστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου Σιθωνίας» προϋπολογισμού 1.370.967,74 € στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής.
  6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πεδινών οικισμών διευρυμένου Δήμου Νάουσας» της ΔΕΥΑΝ, προϋπολογισμού 4.049.896,04 €.
  7. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.