19
Νοέ
2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5030Β-2018

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/6-11-2018: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατηγορίες , κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας” (Β΄ 1521/2013) όπως ισχύει» , (ΦΕΚ Β΄ 5030/13-11-2018)

Β5030-18.pdf