19
Νοέ
2018
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΔΟΧΗΣ – ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

5090Β-2018

Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ11οικ.57758/2484/5-11-2018: «Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» , (ΦΕΚ Β΄ 5090/14-11-2018)