06
Ιούν
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ & ΩΡΑ 13:00

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

01.- Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 5/2018 και 6/2018 .

02.- Συμμετοχή ΠΕΔΚΜ στις εκδηλώσεις εορτασμού 100 ετών από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (29-30 Σεπ. 2018).

03.- Πρόταση Δήμου Νεάπολης-Συκεών για απαλλαγή μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων από την καταβολή δημοτικών τελών ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους.

04.- Πρόταση Δήμου Νεάπολης-Συκεών για νομοθετική ρύθμιση παροχής δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων που μετακινήθηκαν από δημοτικό νομικό πρόσωπο σε δήμο και αντίστροφα.

05.- Αίτημα ενίσχυσης Αναισθησιολογικού Τμήματος ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”.

06.- Ορισμός τακτικού εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

07.- Ορισμός 1 τακτικού και 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Π.Ε. Σερρών.

08.- Ορισμός 1 τακτικού και 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

09.- Ορισμός 1 τακτικού και 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων Σουρωτής και Συνδετήριου με Συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης” του Δήμου Θέρμης.

10.- Ορισμός 1 τακτικού και 1 αναπληρωτή εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για την χορήγηση άδειας λειτουργίας νεκροταφείων μικρών ζώων.

11.- Ορισμός εκπροσώπων Δήμων στα Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4519/18 (ΦΕΚ Α’ 25/20-2-2018).

12.-  Αποδοχή ποσού 215.766,67 € από τους ΚΑΠ έτους 2018.

13.- Δέσμευση πιστώσεων.

14.- Ενημέρωση-ανακοινώσεις.-