23
Μάι
2018
: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑΘ

1793Β-2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , και Οικονομικών : «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» 1836/3-5-2018 , (ΦΕΚ Β΄ 1793/21-5-2018)