31
Μάι
2018
ΔΡΑΣΗ “ΚΟΥΠΟΝΙ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (SUPERFAST BROADBAND)”

1907Β-2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης , Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης , και Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων 39734/207/23-5-2018: «Δράση “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» , (ΦΕΚ Β΄ 1907/29-5-2018)