21
Μάι
2018
ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1687Β-2018

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών 7991/158/10-5-2018 : «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων , ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019 , με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» , (ΦΕΚ Β΄ 1687/15-5-2018)