05
Μαρ
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 8 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Έδεσσας, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  (Πλατεία Αιγών 1,  Έδεσσα), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, – Απονομή τιμητικής διάκρισης ΠΕΔΚΜ στην κα Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Αντιδήμαρχο Έδεσσας.
 2. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 2/2018.
 3. Θεσμικό πλαίσιο για την Άρδευση.
 4. Κατηγοριοποίηση Δήμων – επανεξέταση θεσμικού καθεστώτος.
 5. Υποστήριξη Δομής Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών.
 6. Πρόταση Δήμου Νεάπολης-Συκεών για ασφαλιστική κάλυψη των παρεχόντων στους Δήμους κοινωφελή εργασία ως εναλλακτική μορφή έκτισης ποινής.
 7. Πρόταση Δήμου Νεάπολης-Συκεών για βελτιώσεις διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού παγίας προκαταβολής.
 8. Πρόταση Δήμου Νέας Προποντίδας για ειδική χρηματοδότηση Δήμων προς κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες.
 9. Προτάσεις για βελτίωση διατάξεων του Ν. 4412/2016.
 10. Διοργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης για τις καλές πρακτικές των Δήμων (15-03-2018).
 11. Σύγκληση επόμενης συνεδρίασης ΔΣ εκτός της έδρας της ΠΕΔΚΜ.
 12. Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων 2018.
 13. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Διαγωνισμού σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2018 στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. (έγκριση).
 14. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της ΑΝΚΙ Α.Ε. (12-03-2018) και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (έγκριση).
 15. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Επιτροπή διαγωνισμού για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2018 στο Δήμο Χαλκηδόνος.
 16. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής αμπελοοινικών θεμάτων της ΠΕ Σερρών.
 17. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.