22
Αυγ
2017
TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

Στην τακτική συνεδρίασή του, της Τρίτης 22 Αυγούστου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ, μεταξύ άλλων:

(α) υπέδειξε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4482/2017, ως εκπροσώπους της ΠΕΔΚΜ για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) τους κ.κ. [i] Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης & Πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ, [ii] Ιωάννη Τσουκνιδά, Δήμαρχο Χαλκηδόνας & Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ, και  [iii] Ευθύμιο Φωτόπουλο, Δήμαρχο Δέλτα & Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ.  Η νεοσυσταθείσα Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε (διάδοχος του πρώην ΣΑΣΘ) αποτελεί τον επιτελικό φορέα συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των κάθε μορφής και είδους αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης και στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιό της συμμετέχει και η ΠΕΔΚΜ, με ένα εκπρόσωπό της, που επιλέγεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών μεταξύ των υποδεικνυομένων τριών εκπροσώπων της ΠΕΔΚΜ.

(β) ενέκρινε την διοργάνωση, από την ΠΕΔΚΜ, Διημερίδας με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2017, με εισηγήσεις Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων και υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.  Το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών της Διημερίδας θα ανακοινωθεί προσεχώς.

(γ) όρισε να επανυποβληθεί αρμοδίως το αναλυτικό υπόμνημα της ΠΕΔΚΜ, στο οποίο εντοπίζονται τα κενά, περιγράφονται τα προβλήματα και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για την βελτίωση των συνθηκών της σχολικής στέγης σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.  Για την παρουσίαση αυτής της καταγραφής και την ειδικότερη παρουσίαση των σχετικών προτάσεων της ΠΕΔΚΜ, το Δ.Σ. θα ζητήσει να γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης, επικείμενης επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη.-