13
Ιούλ
2017
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

9

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Τροφίμων : «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», (ΦΕΚ Β ‘ 2367/12-7-2017)