12
Ιούλ
2017
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47 (ΠΑΡ. 5-14) ΚΑΙ 47Β ΤΟΥ Ν: 998/1979 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

8

158298/3670/4-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας , καί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : «Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5- 14) καί 47Β του ν. 998/1979 σε περωχές αναρτημένων δασικών χαρτών», (ΦΕΚ Β2355/11 -7-2017),