06
Ιούλ
2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΠΟΤΩΝ

.

ΥΙγ/Γ/Π/οικ.47829/21-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Β ‘ 2161/23-6-2017)

Β2161-17.pdf