21
Ιούν
2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

.

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (24738Φ.701.2/19-5-2017): «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015 , 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων», (ΦΕΚ Β ‘ 2089/19-6-2017)

Β2089-17.pdf