21
Ιούν
2017
ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ

.

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017) : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β1970/07-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11 -05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί “Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών” (ΦΕΚ 1636Β ‘//2-05- 2017» , (ΦΕΚ Β’ 1998/19-6-2017), για ενημέρωση-Σας

Β2098-17.pdf