19
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ-ΣΤΑ 25/1/2017 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ