15
Φεβ
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ