16
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ [ΑΜ38/2014] ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν 4412/16

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΓΕΩΡΓΑΛΗ-ΛΥΣΙΤΣΑ ΖΩΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ