10
Ιαν
2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ