05
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 5ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ [ΑΜ 7/16

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ