10
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΤΕΠΕΘ ΕΤΟΥΣ 2017. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡΓΡΑΦΟ 8ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ