10
Ιαν
2017
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1.000.000,00ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ