10
Ιαν
2017
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ -ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ