10
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΠΕΡΓΡ.3 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν 4412/16 -ΟΠΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ