10
Ιαν
2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟ