08
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 2ηςΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ