07
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΠΕΤΑ Α.Ε-[18/7/2016 ΓΣ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ