04
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ