24
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ.ΓΣ 6/7/2016

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ