14
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝ.ΠΕ. 22/6/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ