07
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ[21/7/2016 ΓΣ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΠΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ