24
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ