24
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ,ΒΟΛΒΗΣ,ΔΕΛΤΑ,ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΜΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ