24
Ιούν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,ΘΕΡΜΗΣ,ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ,ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΝΤΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ