21
Ιαν
2016
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ2015-1464/ 16-12-2015/192/15.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ