20
Ιαν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ