11
Ιαν
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ