17
Φεβ
2016
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ