10
Νοέ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.600.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΟΝΤΟ ΘΩΜΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ