14
Οκτ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 234 ΤΟΥ Ν3852/10 [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ]

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΙΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ